Den norske Delphiboken!

ISBN 82-995692-0-6


Copyright © 2000 Tord Samdal, Skrukkerødveien 35, 3924 Porsgrunn, firmapost@samag.no,
tlf.:35 56 76 15 - 908 50 232, faks: 35 51 53 11